ciksėti


ciksėti
ciksė́ti, cìksi, -ė́jo intr. 1. ciepsėti, cypčioti (apie paukščius): Labai gražiai cìksi viščiukai Klk. Tilvikas ciksė́jo – vaikus sušaukdė Vlk. Pušies šakose ciksėjo zylės . 2. kalbant vartoti garsą „c“, cikuoti: Vienų buvo jaučiamas gerokas atpratimas nuo kasdienės lietuviškos kalbos, kiti kažin kam be reikalo ciksėjo Vaižg. 3. tiksėti (apie laikrodį): Paklausyk, ar tas laikrodėlis tebecìksi, ar jau sustojo? Rm. 4. greitai, cypiant lėkti: Kulipkos tik cìksi pro ausis Jnšk. 5. lašėti, capsėti: Nuo stogo cìksia lytaus lašai Grk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • čiksėti — čiksėti, čìksi, ėjo intr. 1. ciksėti, čeksėti: Sieninis laikrodis balsu čiksi rš. Pjaustė peiliu čiksėdamas rš. 2. čiulbėti, čirškėti: Paukštė prieš lietų čìksi Brž. 3. svirpti, čikšėti: Čiksėjo žiogai TDrI58. čiksėti; atčiksėti; sučiksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čikšėti — čikšėti, čìkši, ėjo intr. 1. čirškėti, svirpti: Prieš lytų pradėjo smarkiai čikšėti žiogai Bgt. 2. čerškinti, žvanginti: Žirklėm čìkši Gs. Da nenukirto [rugių], girdėt da čìkši Gs. čikšėti; pačikšėti; pričikšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ciksėti — vksm. Ar lai̇̃krodis dár ci̇̀ksi? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • čiksėti — vksm. Čiksėti siuvamąja mašinà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ciksėjimas — sm. (1) 1. rš → ciksėti 2. 2. → ciksėti 3: Tavo laikrodžio menkas ciksėjimas – tik girdėti Nmn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sučiksėti — sučiksėti, sùčiksi, ėjo intr. pradėti čiksėti, sučeksėti: Žirklės vėl sučiksėjo rš. čiksėti; atčiksėti; sučiksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atčiksėti — atčiksėti, àtčiksi, ėjo tr. atskaičiuoti čiksint: Laikrodis atčiksi minutes rš. čiksėti; atčiksėti; sučiksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ceksėti — ceksėti, cèksi, ėjo žr. ciksėti: 1. Paukščiukas cèksi Nm. 2. Giedraičiai jau kita kalba – cèksi: iš c ir c išeina žodžiai Kkl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ciksenti — ciksenti, ẽna, ẽno intr. ciksėti, cvaksėti: Rūko žemė, ir cikseno kulkos rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • cvaknoti — cvaknoti, oja, ojo intr. ciksėti (apie laikrodį): Sieninis gerai cvaknoja Skr. Laikrodis nustojo cvaknoti Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language